„Procedura BHP obowiązująca od dnia 01.09.2020r. w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „ Mój Świat” w Radomiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”