FINANSOWANIE

Koszty działalności Przedszkola pokrywane są:

  • z dotacji oświatowej z budżetu Miasta Radomia
  • z opłat rodziców/opiekunów pokrywany jest koszt dogoterapii i hipoterapii
  • pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny (dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym)
  • stawka kosztu żywienia za jeden dzień wynosi- 10 zł