KADRA I WSPÓŁPRACOWNICY

    Filarem naszego Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Mój Świat w Radomiu jest wyspecjalizowana i doświadczona kadra pedagogiczna. Zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli wychowania przedszkolnego to osoby z sercem i ogromnym entuzjazmem, dzięki czemu w przedszkolu osiągamy doskonałe efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Gwarantujemy dostęp do nauki na wysokim poziomie. Empatia, pomysłowość i zmysł artystyczny przedszkolnych nauczycieli pozwalają dzieciom uczyć się w twórczej i beztroskiej atmosferze.

    W codziennej pracy w przedszkolu nasi opiekunowie dbają o harmonijny rozwój przedszkolaków, kładąc nacisk na indywidualne potrzeby każdego dziecka. Zapewniamy ciekawe zajęcia dostosowane do możliwości oraz wieku przedszkolaków, które pobudzają do aktywności intelektualnej, prowokują do samodzielnego odkrywania świata.

    Wiemy, jak ważny jest rozwój dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, dlatego dbamy o ciągłe podnoszenie kompetencji opiekunów. Kadra pedagogiczna Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Mój Świat co roku uczestniczy w kursach doszkalających z zakresu autyzmu. Kursy te dostarczają wiedzy merytoryczno-dydaktycznej, nowych pomysłów i motywują do doskonalenia warsztatu pracy.

    Zdajemy sobie również sprawę, jak ważna jest stała współpraca z rodzicami przedszkolaków, którzy obdarzyli nas dużym zaufaniem. Specjaliści pracujący w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Mój Świat w Radomiu są do dyspozycji rodziców. Dzięki ich pracy możliwe jest nie tylko wstępne rozpoznanie talentów i predyspozycji dziecka, ale także podjęcie fachowej interwencji, tam gdzie jest ona konieczna.

    W razie potrzeby stwarzamy również rodzicom możliwość indywidualnych konsultacji z przedszkolnym psychologiem, logopedą, pedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, lekarzem psychiatrą.

   Dzięki współpracy ze specjalistami posiadającymi wieloletnie doświadczenie przedszkole może zagwarantować kompleksową opiekę na przedszkolakami. Począwszy od wstępnej diagnozy, poprzez regularne informacje o postępach dziecka, aż po wytyczenie najlepszego kierunku rozwoju zainteresowań lub działania profilaktyczne i terapeutyczne.

NASZA KADRA

Dyrektor – Bożena Chrzanowska Stróż
Nauczyciel – Barbara Kobusińska
Nauczyciel – Marta Leszczyńska
Nauczyciel – Patrycja Krok
Nauczyciel – Dagmara Kowalczyk
Nauczyciel – Mariola Pietrzyk
Nauczyciel – Magdalena Kozłowska
Nauczyciel – Agnieszka Nowacka-Płowiec
Pomoc nauczyciela – Natalia Gierczak
Pomoc nauczyciela – Izabela Chankiewicz
Logopeda – Anna Bartosiak
Psycholog – Agnieszka Siczek
Pedagog specjalny – Agnieszka Gierczak
Terapeuta Integracji sensorycznej – Anna Kaczmarska
Terapeuta Integracji sensorycznej – Dorota Kwatek
Nauczyciel języka angielskiego – Anna Gibała
Nauczyciel rytmiki – Jacek Zelga