O PRZEDSZKOLU

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Mój Świat” realizuje program dydaktyczno-wychowawczy oraz intensywne działania terapeutyczne. Ich podstawowym celem jest  doprowadzenie do takiej poprawy stanu dziecka z autyzmem, aby mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z minimalnym wsparciem funkcjonować w  szeroko rozumianym środowisku społecznym. Maluchy w przedszkolu objęte są całościową i komplementarną terapią stymulacyjno-rozwojową, a codzienne zajęcia indywidualne i grupowe pozwalają im na doświadczenie własnych możliwości i potrzeb. Podczas typowych aktywności przedszkolnych, takich jak zabawy tematyczne, zabawy plastyczne czy zabawy ruchowe, dzieci uczą się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, skutecznej komunikacji oraz poznają obowiązujące w grupie zasady i normy. Zabawa w grupie zachęca je do współpracy z innymi, a tym samym jest okazją do rozwijania kompetencji społecznych.

Wyjątkowość Przedszkola „Mój Świat” polega na tym, iż jest to pierwsza placówka dydaktyczno-wychowawcza prowadząca intensywny program terapeutyczny dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pochodnymi w wieku od 2,5 do 7 lat. Realizowane programy terapii są opracowywane indywidualnie dla każdego dziecka, uwzględniając jego potrzeby oraz poziom głębokości zaburzeń autystycznych.

W naszym przedszkolu do dyspozycji rodziców pozostaje lekarz psychiatra oraz psycholog.