OFERTA

Oddział Dziennego Pobytu dla Dzieci z Autyzmem
i Zaburzeniami pochodnymi

 

 

 

Od 1 sierpnia 2018 r. otrzymaliśmy kontrakt z NFZ.

Do Oddziału Dziennego przyjmujemy z aktualnym skierowaniem od lekarza: pediatry, psychiatry.

W ramach kontraktu z NFZ zapewniamy: lekarza psychiatrę, psychologa, logopedę, pedagoga specjalnego, fizjoterapeutę.

 

 

 

Mój Świat Przedszkole Terapeutyczne

W Przedszkolu Terapeutycznym program zajęć przedszkolnych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb dziecka.

Oferujemy:

  • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę 
  • kameralne grupy
  • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę
  • wycieczki edukacyjne 
  • grupy integracyjne 
  • każde dziecko w przedszkolu ma  indywidualne zajęcia z integracji sensorycznej, logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne
  • opieka psychiatry