ORGANIZACJA

​Do przedszkola uczęszczają dzieci z diagnozą autyzmu i zaburzeniami pochodnymi oraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole przewidziane jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 8 lat z obszaru Radomia i okolic. W przypadku, gdy dziecko uzyska odroczenie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do 8 roku życia.

Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz poziomu funkcjonowania. Liczba dzieci w oddziale, zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem oraz z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Edukacji z 21.05.01r. (załącznik 1 do Rozporządzenia, § 5, ust.4, pkt.7), nie przekracza 4. Przedszkole przewidziane jest dla 7 dzieci z autyzmem i zaburzeniami pochodnymi, zgrupowanych w 2 oddziałach. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. Od 7.00 do 16.00. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Przedszkole mieści się w budynku łączącym się z Niepubliczną Poradnią dla osób z autyzmem i zaburzeniami pochodnymi przy ul. Przemysłowej 18 A. Placówka o powierzchni ok.170 m2. jest w pełni dostosowana do potrzeb dzieci z autyzmem i zaburzeniami pochodnymi.