PROGRAM

Przedszkole to drugi dom dziecka, w jakże ważnym dla niego okresie poznawania świata i kreowania samego siebie. To miejsce, gdzie zawiera pierwsze znajomości i uczy się relacji międzyludzkich.

Możecie być pewni Drodzy Rodzice, że Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne w Radomiu zaopiekuje się Waszymi dziećmi jak najlepiej. Stwarzając im codziennie warunki do twórczej aktywności, eksperymentowania, działania oraz samodzielności w poznawaniu. Wybór przedszkola najczęściej wiążę się z dużym dylematem. Rodzice świadomi wychowania dziecka wiedzą, jak ważne są metody wychowawczo-edukacyjne i miejsce, w którym rozwija się ich pociecha.

Doświadczenie, kreatywność naszych opiekunów oraz ciekawe zajęcia to nie jedyne rzeczy, które nas wyróżniają. Jesteśmy pierwszym niepublicznym przedszkolem terapeutycznym w którym realizowany jest autorski program wychowania przedszkolnego dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pochodnymi,  został napisany przez nauczycielki i terapeutki z naszego przedszkola: Agnieszkę Gierczak, Dagmarę Kowalczyk, Agatę Posuniak, Annę Bartosiak. Treści zawarte w programie przekazywane są podczas zajęć grupowych, indywidualnych jak również podczas swobodnej i zorganizowanej zabawy, spacerów i wycieczek nawiązujących  do realizowanych treści programowych, uroczystości rodzinnych na terenie przedszkola oraz wszystkich sytuacji samoobsługowych  rozwijających  samodzielność dziecka. Dla każdego dziecka przygotowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który zawiera cele zarówno edukacyjne jak i terapeutyczne.

Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym o powierzchni 200m², posiadające sale terapeutyczne, salę do integracji sensorycznej, logopedyczną. Obiekt przystosowany jest do pobytu w nim dzieci. Sale zabaw i nauki są przestronne, jasne, spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Przedszkole ma urządzony plac zabaw dla dzieci z miejscem do nauki. Placówka czynna jest cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16.

Niepubliczne Przedszkole działa w oparciu o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Radom – Miasto na prawach powiatu. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Delegatura w Radomiu.

Zapraszamy na ulicę Przemysłowa 18a w Radomiu! Odwiedźcie nas i przekonajcie się, że w naszym przedszkolu stworzyliśmy warunki, w których Wasze dzieci będą się rozwijać.