REKRUTACJA

Edukacja przedszkolna jest ważnym etapem w życiu dziecka. Wybór miejsca, które będzie wspierało rozwój dziecka jest niełatwym zadaniem dla rodziców.
Wybór właściwego miejsca dla dziecka z autyzmem i zaburzeniami pochodnymi często okazuje się szczególnie trudny. Potrzebuje ono odpowiednich warunków i dostosowanego otoczenia, aby w pełni korzystać z propozycji edukacyjnych placówki.

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „ Mój Świat” dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pochodnymi  jest placówką w pełni dostosowaną do potrzeb dziecka z autyzmem.
Zapewniamy indywidualizację procesu nauczania pod względem doboru metod i treści, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w małych grupach prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i terapeutyczną.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat z diagnozą autyzmu i zaburzeniami pochodnymi  z  Radomia lub gmin sąsiadujących. Zgłoszenia dzieci przyjmowane są przez cały rok. W zależności od zwalniających się miejsc dziecko może zostać przyjęte także w ciągu roku szkolnego. Pobyt dziecka z orzeczeniem jest bezpłatny.

Dokumenty konieczne to:

  • kopia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego diagnozę autyzmu
  • Karta Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola
  • kopia Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.